บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Text Version

เกริ่นนำ
หน้าจอตอบรับ
รายการบทเรียน
แผนการสอน
ส่วนนำเสนอบทเรียน
แบบทดสอบ 1
แบบทดสอบ 2
แบบทดสอบ 3
แบบทดสอบ 4
การคำนวนคะแนน
ข้อมูลผู้สอน
ออกจากบทเรียน

[ออกจากเรียน]

สงวนลิขสิทธิ์ 2003
โดย อ.ภาสกร เรืองรอง